UNDERVISNING OG WORKSHOPS

Hvornår har du sidst fået et inspirations-kick eller fået et fagligt løft?

At deltage i en workshop eller få en intensiv dags undervisning kan virke som en saltvandsindsprøjtning på dig og dine kolleger – og det er en god idé at blive inspireret sammen.

Mange undersøgelser har forlængst bevist, at det er en fordel at løfte i flok – og tit er det en god idé, at mange hører det samme budskab. Især hvis din arbejdsplads eller virksomhed står overfor en forandring eller fornyelse. Netop derfor tilbyder jeg undervisning i forandringskommunikation og journalistik for en hel afdeling eller arbejdsplads på en gang.

Tag dine kolleger under armen, og prøv en workshop i eksempelvis “det gode sprog”, i “håndtering af pressen” i “målgrupper” – intern og ekstern kommunikation eller et helt tredje emne efter eget valg.

Jeg tilrettelægger undervisningen, så den tager udgangspunkt i jeres hverdag, og på tidspunkter der passer jer. Jeg tilretter workshops fra 3 timer til 3 dages varighed. Enten på jeres arbejdsplads eller hos et eksternt kursussted.  En workshop vil typisk bestå af oplæg, øvelser og diskussioner – og den vil altid tage sit afsæt i kommunikationen på din eller jeres arbejdsplads.

Jeg har mere end 10 års erfaring i undervisning, workshops og foredrag. Blandt andet via Vrå Højskole, Århus Vand og COK, Center for Offentlig kompetenceudvikling, hvor jeg har været underviser og censor i mere end 10 år.

På mange arbejdspladser er der afsat midler til efteruddannelse. Enten via overenskomst og kompetencefond eller via lokale aftaler. Spørg din leder om dine muligheder for efteruddannelse.