STRATEGI

Har du en idé og en plan med det, du sender ud til dine modtagere? Undgå at skyde med spredehagl, men ram plet i din målgruppe.
Få hjælp når du kommunikerer dine budskaber ud i din omverden og dit netværk.

Sammen laver vi en kommunikationsstrategi, som tager hensyn til dine interessenter, din målgrupper og den profil du ønsker for dig selv eller for din virksomhed.

Jeg hjælper både med intern og ekstern kommunikation, og kan rådgive dig i forhold til en præcis profilering og branding.

Jeg arbejder med strategisk kommunikation ud fra følgende værktøjer: Mind Map, SWOT analyse, interessentanalyse, smartanalyse, AIDA, målgruppeanalyse, kanalstrategi og kommunikationsplaner i flere niveauer.