Priserne hos Tekstdesigner følger Journalistforbundet vejledning for freelancearbejde.

Prisen for undervisning er fra 1000 kroner i timen, alt efter deltagerantal. Oveni skal indregnes forberedelsestid til samme takst.

Indgår du en kontrakt eller et længerevarende samarbejde med Tekstdesigner, laver vi en specialaftale, hvor du opnår rabat. Det gælder eksempelvis hjemmesider, årsrapporter og artikelserier.

Kørsel efter statens takster.